Sub-processor Update

Notify customers to updates for the sub-processors used by Spigit

Historia

Ostatnio nic się nie wydarzyło.